Väggdesign

BUDSKAPSTAVLOR

med en mening

Väggdesign

BUDSKAPSTAVLOR

med en mening

VÄGGDESIGN, I See You dark - Jelina , budskapstavla

I See You budskapstavla

JAG SER DIG

Att verkligen se någon betyder att vara närvarande i ögonblicket och uppmärksamma personen på ett sätt som visar att du är intresserad av dem och deras erfarenheter. Det handlar om att vara empatisk och förstå att personen har sina egna perspektiv, känslor och behov.

När du ser någon innebär det att du lyssnar på vad personen har att säga utan att döma, kritisera eller avbryta dem. Du visar att du förstår genom att ställa frågor, bekräfta deras känslor och visa att du bryr dig om deras välbefinnande. Det handlar också om att se personen som en individ med unika erfarenheter, snarare än att generalisera eller stereotypisera dem.

Om du verkligen ser någon hjälper du till att bygga förtroende och stärka relationer. Det kan också bidra till ökad förståelse och tolerans mellan människor från olika bakgrunder och kulturer.

väggdesign, Inhale exhale dark - Jelina budskapstavla

Inhale, exhale budskapstavla

ANDAS IN, ANDAS UT

När vi blir stressade har vi en förmåga att spänna oss, och helt plötsligt upptäcker du att du knappt andas. Oftast sker det helt omedvetet, det är en skyddsmekanism hos oss människor som är bra att ta till när vi möter utmaningar av olika slag. Men det blir destruktivt för oss om vi gör det till en vana.

Andning kan vara en mycket effektiv teknik för att hantera stress och ångest eftersom det kan hjälpa till att lugna kroppen och sänka stressnivåerna. När du upplever stress, aktiveras kroppens ”kamp-eller-flykt”-respons, vilket ökar hjärtfrekvensen, andningsfrekvensen och blodtrycket. Genom att fokusera på din andning och medvetet andas djupt och lugnt, kan du hjälpa kroppen att återgå till ett lugnare tillstånd.

När du andas långsamt och djupt, signalerar du till kroppen att sänka hjärtfrekvensen. När du andas djupt och långsamt, fyller du dina lungor med mer syre, vilket kan hjälpa till att förbättra syreupptagningen och ge dig mer energi. När du fokuserar på din andning och räknar dina andetag, kan det hjälpa dig att slappna av och rensa ditt sinne från distraktioner och stress.  

Detta motivet vill påminna dig om att några minuter av medveten andning kan påverka dig mer än vad du tror.

Avslappning genom andning (1177)

 

Solidarity light - Jelina-budskapstavla

Solidarity budskapstavla

SOLIDARITET

Ordet solidaritet betyder att gemensamt ta ansvar för alla människors bästa, genom att verka hänsynsfullt och utan egenintresse. Välfärd bygger på solidaritet. Att vi tillsammans – du och jag, utan att känna varandra ändå vill varandras bästa. Vi lämnar våra bidrag till det gemensamma efter förmåga att ges till andra efter behov. Det handlar alltså om att se till fler än sig själv, hjälpa till. Solidaritet borde vara en bärande grundsten i hur vi ser på världen, att vi känner en genuin villighet att hjälpa och stödja andra människor. Motivet symboliserar vad solidaritet handlar om. En människa som riskerar sitt liv för att hjälpa en annan försvarslös människa nöd.

Conscious Presence-Basic-poster, Budskapstavla

Conscious Presence budskapstavla

MEDVETEN NÄRVARO

Lever du i ditt sinne? alltså i går eller i morgon. Eller lever du idag? Conscious Presence uppmärksammar dig om att vara medveten om din kropp, tankar och känslor just nu. Motivet påminner dig om att stanna upp och notera hur och vad du känner. Hos de flesta människor händer det att vi faktiskt missar det som är viktigast, här och nu, på grund av det faktum att vi tänker på det som redan har hänt och det som kanske kommer att hända. 

Med den här illustrationen får du en daglig påminnelse om att släppa fokus på alla tankar som snurrar runt hela tiden och istället fokusera på det som händer dig just nu.

Conscious Presence finns även i serien: Basic, Minimalistic, Nude, More och Retro 

Väggdesign

Compassion budskapstavla

MEDKÄNSLA

En  medkännande person, lever sig spontant in i det som är besvärligt och ledsamt i andras livssituationer och drivs ofta till att försöka hjälpa dem.  Du som har viljan att lyfta blicken och faktiskt se hur andra människor mår besitter en styrka. När du dessutom ser att människor har det svårt och känner att du vill lindra och minska det för en annan person, så känner du medkänsla. Att du kan uppleva medkänsla för andra människor är en fantastisk förmåga som faktiskt är den mest grundläggande förutsättningen för ett solidariskt samhälle.

Medkänsla finns även i serien Artistic, Minimalistic och  Artistic Nature.

I Am Enough - Minimalistic - budskapstavla

I Am Enough budskapstavla

JAG ÄR TILLRÄCKLIG

För att vi ska kunna känna en faktisk harmoni och lycka, så behöver vi framför allt ha ett medkännande förhållningssätt mot oss själva. Vi människor har lätt för att vara självkritiska, känslor som skam och skuld är starka hos de flesta utav oss. Kanske har du uppmärksammat att du själv är din värsta kritiker. Det eftersom den lilla rösten i ditt huvud gärna påpekar att detta kunde du ha gjort bättre. Faktum är att den som konstant söker efter att uppnå perfektion kan drabbas av ångest och nedstämdhet. Om samma röst istället talar med värme och en förstående attityd, kommer du att känna att du gjorde ditt bästa just då. Kanske kan du också på ett objektivt sätt se hur du kan göra förbättringar.

Jag vill också belysa att utseende också kan påverka hur du värderar och känner för dig själv. Tycker du om dig som du är och vet att du är bra eller känner du dig osäker och bryr dig för mycket om vad andra tycker? Kom då ihåg att vara snäll med dig själv eftersom du är det viktigaste du har och det finns ingen annan som är som du. För visst räcker det att vara tillräcklig?

Väggdesign, Development /People -Poster

Development budskapstavla

UTVECKLING

Vi har ett liv att leva, lev det till fullo!

Ta ansvar för att det är dina egna drömmar och mål som skall gå i uppfyllelse. Välj din egen väg i livet. Kom ihåg att det är du själv som är ansvarig för dina beslut. Låt inte dina val grunda sig på vad andra kommer att tycka och tänka om dig.

Syftet med Development är att du skall bli motiverad att välja den vägen som just Du vill ta, för om alla alltid väljer att följa med strömmen så utvecklas vi inte.

Generosity/People -Grey, budskapstavla, personlig present, Väggdesign

Generosity budskapstavla

GENEROSITET

En generös person ger till andra utan att förvänta sig någonting tillbaka.

När du väljer att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper underlättar du livet för andra. Om du delar med dig av din kärlek och omsorg till andra, så stärker du deras inre och bygger tillit och värme. Kanske har du möjligheten att ge materiella saker eller bidra med pengar, i så fall ger du människor en chans att börja bygga på någonting nytt.

Således, om alla människor skulle visa generositet så skulle vi leva i en värld där fattigdom, krig och förföljelse inte existerar.

Visste du att enligt studier bidrar en generös läggning till ett längre och friskare liv?

Strength budskapstavla

STYRKA

Conscious Presence och Power bildar tillsammans Styrka

ALLA

Our Future och Equal  bildar tillsammans  Alla

TILLSAMMANS

Lean On Me och Compassion bildar Tillsammans

Väggdesign

Faith budskapstavla

HOPP

är inte bara ett vackert ord i vårt språk utan också en överlevnadsmekanism och ett känslotillstånd som är existentiell.
Hoppet är en källa för energi som ger oss lycka samtidigt som den driver oss framåt. Denna energi har en förmåga att trösta och den hjälper oss människor att orka hantera svårigheter i tillvaron. Med andra ord motiverar hopp oss att använda våra tillgångar för att nå det vi önskar, samtidigt som hoppet tillåter oss att känna framtidstro och se möjligheter istället för hinder. Motivet Faith påminner dig visuellt om denna fantastiska mekanism som vi alla har. Det är hoppet som säger oss, att bakom molnen lyser alltid solen.

Faith finns även i serien: Retro, Basic och Artistic Nature rectangle.

Power-AN-poster

Power budskapstavla

KRAFT

Livet är här för att levas och ingen kan undvika motgångar och svårigheter av olika slag, men vi är skapade för att hantera dessa. Vi alla besitter en inre styrka, en fantastisk gåva som vi faktiskt har med oss redan vid födseln. Den här kraften gör att vi klarar händelser i livet som vi inte tror att vi ska klara. Vi känner alla människor som har fallit och rest sig igen. Power påminner dig om den styrkan som du besitter. Du kan känna dig trygg med att du kommer att resa dig oavsett vad som än händer. Motivet vill även påminna dig om att du också har kraften att lyfta andra människor. 

”Starka människor lyfter upp andra”

Power finns även i serien: Basic, Minimalistic och Artistic Nature square.

väggdesign, personlig present

Proud Women budskapstavla

STOLTA KVINNOR

Det här motivet  hyllar de kvinnor som världen över kämpar för att vara självständiga och för att uppnå samma medborgerliga rättigheter som män. Nedan följer ett inlägg från Amnesty hemsida

”Varje år blir miljontals kvinnors grundläggande rättigheter kränkta – att alla människor ska ha rätt till hälsa, en personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och att alla skall vara jämlika inom familjen. Ändå får dessa kränkningar fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera.”

Proud Women finns även i färgen cerise

Lean On Me-Nude-poster

Lean On Me budskapstavla

LUTA DIG MOT MIG

Känslan av att klara sig själv kan kännas stärkande. Vara ensam kan för en stund kännas skönt men ensam är inte alltid stark. När du ber någon om hjälp är det inte ett tecken på svaghet utan tvärtom en styrka.

Budskapstavlan ”Lean On Me” lyfter det vackra i att vi har varandra, samtidigt som den påminner oss att vara lyhörda och erbjuda hjälp och stöd för den som behöver det.

Lean On Me finns även i serien: Basic, Minimalistic, Basic, More, Artistic Nature och Retro 

Remember

Remember budskapstavla

KOM I HÅG

Världen blir varmare, isarna smälter och havsytan stiger. Vi vet alla om detta och klimatsmart är ett ord som har blivit en självklarhet för många.

Ändå visar siffror från 2022 att vi globalt lever som att vi hade 1,6 jordklot. Överkonsumtionen av resurser leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

Nedan följer ett inlägg gjort av Röda Korset

”Klimatförändringarna gör att katastrofer orsakade av extremväder blir fler, kraftigare och svårare att förutse. Över 100 miljoner människor drabbas varje år av klimatrelaterade katastrofer och vi kämpar varje dag för att lindra effekterna av dem. År 2050 kan 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer. Det är närmast en fördubbling jämfört med idag.

Om vi inte gör något för att förhindra detta kommer den mänskliga kostnaden att bli enorm”

Remember har som syfte att påminna oss om det ansvar som vilar i våra händer. 

Equal, budskapstavla

Equal budskapstavla

LIKA

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Det spelar inte någon roll vilken religion du tillhör, vilken sexuell läggning du har, eller var du kommer ifrån. Inte heller skall ålder, funktionalitet, eller kön spela någon roll. Det självklara är,  vi är alla lika mycket värda. För dig som är ödmjuk mot andra, är det en självklarhet eftersom du inte tycker dig vara bättre än någon annan. Men tyvärr så tycker inte alla det.  Verkligheten idag, är att människor blir diskriminerade för sin sexuella läggning, sitt kön, sin funktionsnedsättning och för sin ålder. Vi vet också att det finns människor med rasistiska idéer och beteenden som påverkar mycket i samhället.

Equal finns även i färgerna cerise, svart och vit

Budskapstavla, personlig present, Our Future-Minimalistic-budskapstavla

Our Future budskapstavla

VÅRAN FRAMTID

Vad kan vara vackrare än en förälders villkorslösa kärlek till sitt barn? Eftersom de är vår framtid och vår kärlek. Bandet som förbinder en förälder till sitt barn är storslagen och stark. Det är således din roll som förälder att skapa grunden för trygghet, värme och kärlek hos barnet. Ett barn som är tryggt och harmoniskt har förutsättningen att i sin tur förmedla kärlek och omsorg till andra. I samarbete med andra har de goda möjligheter att skapa en ljus framtid där de kan bygga nytt, bygga rätt, tänka om och förändra.

Nedan följer en paragraf från föräldrabalken.

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnen skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”

Om Underdog budskapstavlor

Till en början bestod Underdog design enbart av stora akrylmålningar. Allt eftersom efterfrågan ökade så tog jag beslutet att börja trycka upp väggdesign av samma alster så att fler kunde ta del av sortimentet. Nu är jag stolt över att kunna erbjuda dig både tavlor och posters online och genom köp i dörren. Underdogs vision och drivkraft är att inspirera och motivera så många människor som möjligt, på samma sätt som en riktigt bra föreläsare kan göra. Fördelen med väggdesignen är att den ger dig en daglig påminnelse om budskapet. Min önskan är att med hjälp av samtida och meningsfulla motiv kunna göra just det. 

Konst för alla

 Eftersom vi vill att människor ska kunna bygga hållbara, personliga och känslofyllda väggar med en mening, så är designen tidlös och finns i flera olika serier. Detta av anledningen att passa många individuella och personliga stilar. Vi vill att Underdog design ska finnas för alla och att alla ska kunna se sig själv i motiven. Det är anledningen till att formspråket står för alla människors olikheter där färg, kön, ålder och tillhörighet har suddats ut. För när allt kommer omkring så är vi alla människor.

Unik väggkonst med kvalitet och hållbarhet

I enlighet med att konsumera hållbart så behöver vi alla ta ansvar över vårt handlande, detta eftersom vi alla har ett stort klimathot hängandes över oss.  Till en början tror jag att om fysiska saker får en betydelse och en mening, så tror jag till sist att det inte finns något behov varken av att slänga eller att byta ut.
Vårt sortiment är således noga genomtänkt för att vara bestående och kommer i enlighet med vår hållbarhetspolicy inte att reas ut för att under tiden bytas ut. Likaledes kommer de inte heller att produceras utanför Sveriges gränser. Våran absoluta övertygelse är att den ekonomiska vinningen aldrig ska vara viktigare än den ekologiska och sociala. Alla våra posters trycks enbart på ett PEFC miljöcertifierat papper i en tjockare kvalitet, eftersom de ska hålla en lång tid framöver. All väggdesign trycks dessutom lokalt i Umeå hos Originaltryckeri Norrland AB. Det i sin tur leder till att vi kan minska onödiga transporter och utsläpp. 

 

Vi anväder konsten i syfte att hylla och stödja människor

För oss på Underdogdesign är samtidigt den etiska hållbarheten i fokus. När allt kommer omkring så handlar hela företagandet i huvudsak om att bidra med något positivt till andra människor. Av den anledningen så skänker vi emellanåt en del av vinsten till ideella organisationer. Vi har tidigare samarbetat med Maskrosbarn, Mind, Respira och Frisk& Fri .

Sist men inte minst så håller vi koll på vad som händer framförallt i Umeå. När vi ser en medmänsklig handling så väljer vi emellertid att överlämna en gåva i form av en Compassion väggdesign. Vi gör det i syfte att uppmärksamma och hylla fina handlingar. Slutligen tar vi ansvar över all kommunikation med kunder och leverantörer när det gäller ett fint bemötande där respekt och förståelse är i fokus. Vi är nämligen helt övertygade att följden blir att det en ger får en tillbaka.

Först gjorde jag min research, därefter skrev jag mitt första utkast. Först gjorde jag min research, därefter skrev jag mitt första utkast.