Underdog stödjer ideella organisationer/ stiftelser med utvalda stilrena tavlor

Ditt köp gör även skillnad för andra eftersom när du köper dessa stilrena tavlor går 100kr/tavla oavkortat till en noga utvald hjälporganisation. vilket också skapar bättre förutsättningar för andra människor.

När en summa på 1000 kr har uppnåtts gör jag en överföring och redovisar här nedan.

Underdog stödjer ideella organisationer/ stiftelser med utvalda stilrena tavlor

Ditt köp gör även skillnad för andra eftersom när du köper dessa stilrena tavlor går 100kr/tavla oavkortat till en noga utvald hjälporganisation. vilket också skapar bättre förutsättningar för andra människor.

När en summa på 1000 kr har uppnåtts gör jag en överföring och redovisar här nedan.

Motivet I Am Enough stödjer Frisk & Fri

Detta motiv har skapats i syfte att påminna oss alla om att visa självmedkänsla. För att vi människor ska kunna känna en faktisk harmoni och lycka, så behöver vi framför allt ha ett medkännande förhållningssätt mot oss själva.

Vi människor har lätt för att vara självkritiska. Känslor som skam och skuld är starka hos de flesta utav oss. Kanske har du uppmärksammat att du själv är din värsta kritiker. Detta eftersom att den lilla rösten i ditt huvud gärna påpekar att detta kunde du ha gjort bättre. Faktum är att den som konstant söker efter att uppnå perfektion kan drabbas av ångest och nedstämdhet. Om samma röst istället talar med värme och en förstående attityd. Kommer du istället att känna att du gjorde ditt bästa just då. Kanske kan du också på ett objektivt sätt se hur du kan göra förbättringar.

Jag vill också belysa att utseende också kan påverka hur du värderar och känner för dig själv. Tycker du om dig som du är och vet att du är bra eller känner du dig osäker och bryr dig för mycket om vad andra tycker? Kom då ihåg att vara snäll med dig själv eftersom du är det viktigaste du har och det finns ingen annan som är som du.

För visst räcker det att vara tillräcklig?

Motivet I Am Enough stödjer Frisk & Fri

Frisk & Fri –

Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns vi runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.

Vårt syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
– stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– arbeta förebyggande inom området
– påverka för bättre vård

De flesta som arbetar eller engagerar sig i föreningen har själva haft eller känt någon med ätstörningar.

Vi har inget kommersiellt syfte, vi vill bara fylla det behov som vi själva hade och som vi i vissa fall saknade när vi behövde det som mest.

Just nu 200kr

Motivet Proud Women stöttar Respira

Det här motivet hyllar de kvinnor som världen över kämpar i syfte att uppnå  självständighet och för att faktiskt erhålla samma medborgerliga rättigheter som män.

”Proud Women” belyser dessutom ett stort samhällsproblem. Det handlar om våld i nära relationer. Var 3.e vecka dödas en kvinna av en man i en nära relation. Detta är bara i Sverige.

Vi accepterar inte det här, vi tar det på allvar och vi står upp för dig!

I syfte att stödja och hjälpa de kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer samarbetar Underdog med den ideella stiftelsen Respira. När du köper en Proud Women så gör du inte bara skillnad för andra. Du står även för din åsikt. Kan det bli tydligare än att visa vad man tycker genom en färgstark tavla i rummet?

Motivet Proud Women stöttar Respira

Insamlingsstiftelsen Respira grundades hösten 2018 för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Samt driva förändringsarbete genom #vibrytertystnaden som startade samma år.

Målet med Respira är att kunna ge ekonomiskt stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Sprida kunskap om våldet i alla dess former och konsekvenser samt verka för förändring. Vår ambition är att kunna ge stöd till den som behöver medel för att lämna en våldsam relation. Detta gäller alla former av våld: psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och sexuellt.

Just nu 200kr

stilrena tavlor, unika tavlor

Motivet Our Future stöttar Maskrosbarn

Vad är vackrare än en förälders kärlek till sitt barn. Att dessutom få ge detta barn den trygga och kärleksfulla miljösom alla barn förtjänar. Nu ser inte verkligheten ut så för alla barn. När du köper denna budskapstavla så går 100kr oavkortat till hjälporganisationen Maskrosbarn som jobbar för att ge bättre levnadsvillkor för våra unga.

Motivet Our Future stöttar Maskrosbarn

I Sverige har omkring 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Många av de här barnen utsätts även för våld i hemmet.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem för våld.

Just nu 400kr

stilrena tavlor

Motivet Compassion stödjer Mind

Medkänsla är en personlig egenskap. En medkännande person lever sig spontant in i det som är besvärligt och ledsamt i andras livssituationer. De kan följaktligen ofta drivas till att försöka hjälpa sina medmänniskor.

Att du har viljan att lyfta blicken och faktiskt se hur andra människor mår är en faktisk styrka som du framför allt bör vara stolt över.

När du dessutom ser att människor har det svårt och känner att du vill lindra och minska detta för en annan person, känner du verklig medkänsla.

Att uppleva medkänsla för andra  är en fantastisk förmåga som faktiskt är den mest grundläggande förutsättningen för ett solidariskt samhälle.

Underdog stöttar den ideella organisationen Mind som visar stor medkänsla för människor i nöd.

Motivet Compassion stödjer Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Mind erbjuder konkret stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa. Vi strävar efter att identifiera behov som den offentliga välfärden inte fyller, och våra stödverksamheter ska komplettera det stöd som erbjuds av stat/kommun/landsting. Verksamheterna är baserade på volontärinsatser.

Just nu 400kr

Stilrena tavlor som gör skillnad för andra

Stilrena tavlor och posters

Underdog design erbjuder dig tavlor och posters online. Alla motiven är skapade av mig Anna. Inte bara fascineras jag utav färg, form och design utan också av balansen i det hela. När alla dessa komponenter sammanfaller så uppstår en  verklig harmoni. Underdog design grundades framför allt av kärleken till konsten och dessutom en stark längtan efter att inspirera, och motivera andra.

Underdog finns för dig som älskar konst, inredning och design men även för dig som vill utvecklas och motiveras om någonting  bra. Kanske har du också ett verkligt kärt föremål hemma som har stort värde för dig  Det är precis den känslan som jag eftersträvar med mina motiv. Som ett resultat av att flera av motiven finns i olika stilar, så tror jag att du kan hitta de som passar fint in i ditt hem. Jag vill med enkla medel ge dig en möjlighet att skapa varma och betydelsefulla väggar genom att kombinera de unika tavlor som får en betydelse för dig.

Stilrena tavlor för alla

Eftersom att mina motiv är till för alla och för att alla framför allt skall kunna se sig själva i mina motiv. Så är könsneutralitet en mycket viktig del i själva formspråket. Av samma anledning så har mina siluetter inte heller speciella hudtoner eller kroppsformer. Jag vill förstärka tanken på att vi alla är lika och unika.

Meningsfulla motiv

Här hittar du unika och omsorgsfullt designade poster som har skapats i syfte att ge dig som betraktare ett mervärde i form av en bra känsla. Av den anledningen kan du bygga din personliga och unika tavelvägg som faktiskt kan inspirera och motivera dig till någonting bra.

Dessutom kan du göra skillnad för andra eftersom när du köper vissa av dessa tavlor går 100kr/tavla oavkortat till en noga utvald hjälporganisation, vilket också skapar bättre förutsättningar för andra människor.

Tidlöst- Unik konst som består

Tidlösa motiv går hand i hand med Underdogs faktiska vision om en hållbar design. Tanken är att dina tavlor framför allt skall få en betydelse  för dig, därmed finns det ingen anledning att slänga och byta ut. Av den anledningen hoppas jag helt ärligt att den konst som du väljer skall bestå under en lång tid framöver. Det som påverkar dig kanske inte går att beskriva i ord utan är något som skapar en känsla i dig.