Our Future

Finns det något vackrare än en förälders kärlek till sitt barn. Att få ge detta barn en trygg och kärleksfull miljö, som alla barn förtjänar.

Nu ser inte verkligheten ut så för alla barn, men det finns andra som kan hjälpa och stötta dessa barn, så att de får en bättre chans att bli det dom var menade att vara.

Jag tror på hjälporganisationen Maskrosbarn. Därför går 100:- per tavla till denna organisation.

Det här är maskrosbarn

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem för våld.

Our Future

Finns det något vackrare än en förälders kärlek till sitt barn. Att få ge detta barn en trygg och kärleksfull miljö, som alla barn förtjänar. Nu ser inte verkligheten ut så för alla barn, men det finns andra som kan hjälpa och stötta dessa barn, så att de får en bättre chans att bli det dom var menade att vara. Jag tror på hjälporganisationen Maskrosbarn. Därför går 100:- per tavla till denna organisation.

Det här är Maskrosbarn

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem för våld.

Our Future

Finns det något vackrare än en förälders kärlek till sitt barn. Att få ge detta barn en trygg och kärleksfull miljö, som alla barn förtjänar. Nu ser inte verkligheten ut så för alla barn, men det finns andra som kan hjälpa och stötta dessa barn, så att de får en bättre chans att bli det dom var menade att vara. Jag tror på hjälporganisationen Maskrosbarn. Därför går 100:- per tavla till denna organisation.

Det här är maskrosbarn

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem för våld.